KPPSP Radziejów

Szkolenie

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRA??AKÓW RATOWNIKÓW OSP


Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (częŚć I) jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  5. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system oŚmioklasowy) lub gimnazjalne.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (częŚć II) jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  3. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (częŚć I),
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  5. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  6. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system oŚmioklasowy) lub gimnazjalne.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP


Warunkiem przyjęcia na szkolenie dowódców OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (częŚć II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  2. zaŚwiadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
  3. Świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  4. co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,
  5. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  6. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  7. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZ?TU RATOWNICZEGO OSP


Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  5. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system oŚmioklasowy) lub gimnazjalne,
  6. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (częŚć II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  7. prawo jazdy wymaganej kategorii.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP


Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,
  2. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  3. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  5. wykształcenie co najmniej Średnie.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP


Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. skierowanie na szkolenie przez właŚciwy organ gminy,
  2. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  3. wiek od 25 do 65 lat,
  4. wykształcenie minimum Średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze),
  5. obowiązkowa przynależnoŚć do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym,
  6. aktualne badanie lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,
  7. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE DLA STRA??AKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO


Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  5. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (częŚć II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  6. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system oŚmioklasowy) lub gimnazjalne.


 

------------------------------------------------------------------


 

SZKOLENIE DLA STRA??AKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU DZIA?A?? PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH


Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaŚwiadczenie lekarskie stwierdzające możliwoŚć udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęŚliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właŚciwy organ gminy,
  5. wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system oŚmioklasowy) lub gimnazjalne,
  6. zaŚwiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (częŚć II) lub spełnienie równorzędnych wymagań.


 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112