KPPSP Radziejów

Statystyka zdarzeń

 

Działania o charakterze interwencyjnym jednostek ochrony p.poż. w roku 2012

 

 

Tabela nr 1. Zestawienie zdarzeń wg wielkoŚci w rozbiciu na gminy z terenu powiatu radziejowskiego w 2012 roku

(w porównaniu do roku 2011)

 

 

Tabela nr 2. Liczba interwencji jednostek ochrony p.poż. w rozbiciu na miesiące w roku 2012

 

 

Tabela nr 3. Statystyka zdarzeń oraz iloŚć osób poszkodowanych, lata 2003 - 2012

 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112