KPPSP Radziejów

Kadra

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

bryg. mgr inż. Adam Małecki


 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej 

mł. bryg. mgr Jarosław Stokwisz


 

Młodszy specjalista sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

mł. kpt. mgr Szymon Marciniak

 

Technik

Błażej Sołtysiak


 

Starszy technik sekcji organizacyjno-kadrowej

mł. ogn. mgr Dominik Wesołek

 

Inspektor

mgr Monika Rutkowska


 

Starszy technik w samodzielnym stanowisku pracy

ds. kontrolno-rozpoznawczych 

st. str. mgr Patryk Wojciechowski


 

Główny księgowy

asp. mgr inż. Daniel Dębowy


 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112