KPPSP Radziejów

Historia

Za datę rozpoczęcia działalnoŚci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie można uznać 1 stycznia 1999 roku. Jest to dzień wejŚcia w życie reformy administracyjnej kraju, w myŚl której został utworzony powiat radziejowski. Zalążkiem nowo utworzonej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stała się istniejąca od 1996 roku na ul. Szpitalnej 17 Jednostka Ratowniczo-GaŚnicza. Pomieszczenia biurowe wynajmowane były w budynku na ul KoŚciuszki 20/22. Kolejne lata to sukcesywna poprawa bazy lokalowej Komendy oraz warunków socjalnych odbywania służby przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-GaŚniczej. W roku 2002 r. nadbudowano obiekt Jednostki Ratowniczo-GaŚniczej i przeniesiono tam tymczasowo pomieszczenia biurowe z ul. KoŚciuszki 20/22. W 2001 r. ze Środków Starostwa Powiatowego w Radziejowie wybudowano lądowisko dla Śmigłowców, z którego może korzystać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W roku 2004 przy udziale Środków finansowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Jednostce Ratowniczo-GaŚniczej dobudowano częŚć administracyjną. W tym samym roku oddano do użytku nowe Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego. Wyposażone zostało ono w nowoczesny sprzęt łącznoŚci i komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji przez pełniących tam służbę strażaków. W 2006 r. dokonano rozbudowy i gruntownej modernizacji istniejącej częŚci garażowej. Dokonano również remontu placu manewrowego przed garażami. Po podłączeniu w 2007 r. obiektów Komendy do instalacji gazu ziemnego modernizacji poddano kotłownię oraz zamontowano solarny system wspomagania podgrzewania ciepłej wody. Równolegle z poprawą bazy lokalowej zwiększała się obsada osobowa funkcjonariuszy. Zwiększony został limit etatowy i pozyskano nowych pracowników. Przy pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz przy wsparciu administracji samorządowej zakupiono nowe samochody pożarnicze oraz uzupełniono wyposażenie w sprzęt do ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego i medycznego. Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dysponując niezbędnym specjalistycznym sprzętem jest pewnym elementem systemu mającym na celu bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112