KPPSP Radziejów

Szkolenie doskonalące dla członków OSP


5 sierpnia 2019 r. 02:57
Szkolenie doskonalące dla członków OSP

W dniu 5 sierpnia  2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie odbyła się narada z prezesami, komendantami gminnymi i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu radziejowskiego. Uczestników spotkania powitał zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Jarosław Stokwisz, który przedstawił tematykę narady.  W naradzie uczestniczył zastępca Dowódcy JRG st. kpt. Mariusz Marciniak i mł. kpt. Jakub Kowalski.

W trakcie narady zostały omówieone następujące tematy:

  • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru ścierniska,

  • przedstawiono plan szkoleń i doskonalenia strażaków OSP na 2020 rok,

  • omówiono sprawy operacyjne związane z bieżącą działalnością,

  • omówiono realiację dofinansowania na KSRG i MSWiA.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112