KPPSP Radziejów

Spotkanie z młodzieżą z ZSM w Radziejowie


27 kwietnia 2017 r. 01:15
Spotkanie z młodzieżą z ZSM w Radziejowie

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie komendy powiatowej odbyło się spotkanie z modzieżą z ZSM (klasa o profilu mundurowym). Celem spotkania było przybliżenie zasad zachowania się podczas wystąpienia tlenku węgla oraz bezpiecznego przebywania w domu. W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność” oraz " STOP pożarm traw". Zagadnienia te słuchaczom przybliżył kpt. Mariusz Marciniak. Kampania społeczne są odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem oraz pożarów traw. Celem kampanii jest podniesienie świadomości w społeczeństwie w zakresie występujących zagrożeń.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112