KPPSP Radziejów

Przekazanie obowiązków w KP PSP Radziejów


18 lutego 2013 r. 13:21
Przekazanie obowiązków w KP PSP Radziejów

W dniu 15 lutego 2013 roku, po 26 latach służby na zasłużoną emeryturę przeszedł mł. bryg. mgr Piotr Muszyński. UroczystoŚć zdania i powierzenia obowiązków odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W uroczystoŚci uczestniczyło wielu zaproszonych goŚci w osobach: st. bryg. Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Henryk Gapiński Starosta Radziejowski, Pan Jarosław Kołtuniak wicestarosta, Pan Sławomir Bykowski Burmistrz Miasta Radziejowa, Pan Mirosław Skonieczny Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Pan Marek Szuszman Wójt Gminy Radziejów, Pan Stefan ?pibida Wójt Gminy Dobre, Pan Henryk Orłowski Wójt Gminy Topólka, Pan Zygmunt Sosnowski Wójt Gminy Bytoń, Pan Jerzy Izydorski Wójt Gminy Osięciny, Pan Włodzimierz Gorzycki Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Roman Szczerbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pan Jan Wojciechowski wiceprezes OHZ Osięciny oraz druhowie z OSP. Po 26 latach służby mł. bryg. mgr Piotr Muszyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie podziękował Kujawsko Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz władzom samorządowym za wszelką pomoc i  wsparcie.

Przybyli goŚcie w ciepłych i serdecznych słowach dziękowali mł. bryg. Piotrowi Muszyńskiemu za osiągnięcia i wzorowe wykonywanie obowiązków. Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie kpt. Jarosławowi Stokwiszowi.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112