KPPSP Radziejów

Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego


17 grudnia 2018 r. 02:00
Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 14 grudnia 2018 r. na radziejowskim rynku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie. Zakup powyższego samochodu możliwy był dzięki środkom z dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 243 000 zł., dotacji  przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000 zł. oraz środkom w wysokości 419 600 zł.  pozyskanym z budżetu Miasta Radziejów.

 

W uroczystości uczestniczyli:

Pan mł. bryg. Jacek Kaczmarek Zastępca  Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

Pan Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski

Pan Sławomir Bykowski Burmistrz Radziejowa

Pani Magdalena Chojnacka asystentka Pani Joanny Borowiak Posła na Sejm RP,

Pani Dorota Dzięgielewska przedstawicielka wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Pan mł. bryg. Adam Małecki pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie,

radni miejscy,

druhowie MOSP Radziejów oraz mieszkańcy Radziejowa.

Po oficjalnym przekazaniu samochodu poświęcenia pojazdu dokonał O. Mariusz Kapczyński, kapelan miejskich druhów. Serdeczne podziękowania na ręce osób, które wspierały proces pozyskania nowego pojazdu złożył druh Michał Sochaczewski – Prezes Zarządu Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych gości którzy gratulowali jednostce nowego samochodu oraz dziękowali za dotychczasową, ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112