KPPSP Radziejów

Podpisanie porozumienia o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego


25 września 2018 r. 02:22
Podpisanie porozumienia o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

W dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Topólka podpisano porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Sygnatariuszami porozumienia byli: bryg. Sławomir Jagas - Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie, Pan Marek Dybowski – Wójt Gminy Topólka oraz druh Jan Wajer – Prezes Zarządu Jednostki OSP Orle. Zapisy parafowanego dokumentu określają min. prawa i obowiązki wynikające z przynależności jednostki do systemu. Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym funkcjonuje od 2014 roku. W tym okresie strażacy z Orla uczestniczyli w wielu akcjach gaśniczych i ratowniczych, a dzięki środkom finansowym samorządu terytorialnego oraz dotacjom budżetowym Skarbu Państwa przeznaczonym na funkcjonowanie ksrg na przestrzeni lat 2014 – 2018 udało się zrealizować w jednostce OSP Orle szereg remontów i inwestycji sprzętowych. Podpisanie nowego porozumienia oraz złożenie stosownych wniosków do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej regulowane jest przez znowelizowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112