KPPSP Radziejów

Kampania społeczna „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność”


23 marca 2017 r. 13:19
Kampania społeczna „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie  rozpoczęła cykl spotkań poświęconych   kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność” na terenie powiatu radziejowskiego.

W dniu 20 stycznia 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP podsumowującym działalność za 2016 rok funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie przedstawili uczestnikom posiedzenia szczegółowe cele akcji. Kampania jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem.  Celem kampanii jest podniesienie świadomości w społeczeństwie  w zakresie występujących zagrożeń.

W spotkaniu udział wzięli: druhowie, przedstawiciele władz samorządowych i funkcjonariusze Policji.

Informacje dotyczące kampanii społecznej przekazywane są również na zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP, na pogadankach organizowanych w szkołach oraz spotkaniach z mieszkańcami powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112