KPPSP Radziejów

Gdy widzisz zalegający na dachu Śnieg i lód ...


22 stycznia 2013 r. 12:29
Gdy widzisz zalegający na dachu Śnieg i lód ...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przypomina, że obowiązkiem właŚcicieli, zarządców, administratorów obiektów w czasie zimy jest stała kontrola pokrywy Śnieżnej na dachach. Szczególną uwagę należy poŚwięcić dachom płaskim - wielkopowierzchniowym (powyżej 1000 m2) - w przypadku tych budynków konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych kontroli dwa razy w roku – przed okresem zimowym (do 30 listopada) oraz po okresie zimowym (do 31 maja).

Protokoły z tych kontroli oraz ich wyniki powinny być umieszczane w książce obiektu budowlanego. Kontrolą pokrywy Śnieżnej na dachach, obejmujemy miejsca zacienione i osłonięte od wiatru, gdzie mogą się pojawiać grube warstwy Śniegu - tak zwane "worki Śnieżne".

Nie należy dopuŚcić aby kominki wentylacyjne i klapy dymowe na dachu zostały w całoŚci zasypane Śniegiem.


Długie okresy mroźnej pogody sprzyjają gromadzeniu się Śniegu - nie zachodzi proces topnienia, a tym samym ciężar pokrywy Śnieżnej roŚnie. Okresy krótkotrwałych odwilży, w czasie których dochodzi jedynie do częŚciowego stopnienia Śniegu również są bardzo groźne ponieważ Śnieg, wprawdzie topi się, ale nie spływa w całoŚci z dachu na skutek zatkania systemu rynnowego. Stopiony Śnieg zamienia się w lód i gromadzi się na dachu, tworząc kilkunastocentymetrową warstwę zmrożonego Śniegu lub lodu, której ciężar jest groźny dla statyki budowli.


Obciążenia budynków Śniegiem normuje Polska Norma tzw "Śniegowa" PN-80/B-02010.
Przyjmuje się, że warstwa Śniegu powyżej 20 cm stanowi zagrożenie dla konstrukcji dachu.

?redni ciężar 1 m3 Śniegu jest bardzo różny i wynosi od 80 do 800 kg/m3, przyjmuje się, że Średnio wynosi ok. 250 kg/m3.


OdŚnieżanie dachu, podczas całego sezonu zimowego należy przeprowadzać regularnie w miarę pojawiających się opadów Śniegu, aby nie dopuŚcić do tworzenia się jego grubej warstwy i do pojawienia się na spodzie lodu i bardzo ciężkich frakcji Śniegu. ?nieg usunięty z dachu powinien być wywieziony z okolic obiektu żeby nie tarasował wyjŚć ewakuacyjnych oraz nie blokował dojazdu do budynku.


Zamarzający i topniejący na zmianę Śnieg stanowi prawdziwy test szczelnoŚci obróbek blacharskich. W przypadku źle wykonanych prac pod pokrycie zasadnicze, a następnie wstępne, może przedostać się woda zagrażająca termoizolacji.


CzynnoŚcią powiązaną z odŚnieżaniem dachów jest usuwanie sopli lodowych, które są realnym zagrożeniem dla życia osób poruszających się poniżej.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112