KPPSP Radziejów

Ćwiczenia strażaków w Osięcinach


29 października 2012 r. 14:38
Ćwiczenia strażaków w Osięcinach

W dniu 29 października 2012 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Osięcinach przeprowadzono ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Celem ćwiczeń, w których brały udział trzy zastępy (13  strażaków), było:

  • sprawdzenie łącznoŚci alarmowania oraz sposobu alarmowania przez pracowników szkoły w przypadku pożaru i innego zagrożenia,
  • sprawdzenie umiejętnoŚci ewakuowania dzieci i personelu z zagrożonego obiektu,
  • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych,
  • sprawdzenie działania hydrantów zewnętrznych,
  • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaŚniczych i możliwoŚci operowania sprzętem ratowniczym,
  • doskonalenie współdziałania strażaków PSP i OSP z pracownikami szkoły w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaŚniczej,
  • doskonalenie działań z zakresu ratownictwa medycznego,
  • poznanie specyfiki obiektu,

Ćwiczenia rozpoczęto po otrzymaniu sygnału od dyrektora szkoły podstawowej o pożarze w pomieszczeniu piwnicznym. Na miejsce działań zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i jeden zastęp z OSP Osięciny. Przed przybyciem pierwszych zastępów straży pożarnej przeprowadzono ewakuację dzieci z obiektu. Po dotarciu zastępów przystąpiono do działań ratowniczych, które polegały na przeprowadzeniu rozpoznania, zbudowaniu linii gaŚniczych, ewakuacji osób poszkodowanych i udzieleniu pierwszej pomocy przed medycznej.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112