KPPSP Radziejów

Ćwiczenia obiektowe


11 października 2018 r. 01:32
Ćwiczenia obiektowe

W dniu 9 października br. roku na terenie Zakładu Produkcji Rolnej Przetwórstwa Owoców i Warzyw AGREA sp. z o.o. w Rzeczycy gm. Piotrków Kujawski przeprowadzono ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Celem ćwiczeń, w których brało udział pięć zastępów, było:

 • sprawdzenie łączności alarmowania oraz sposobu alarmowania przez pracowników zakładu  w przypadku

     pożaru i innego zagrożenia,

 • sprawdzenie umiejętności ewakuowania pracowników z zagrożonego obiektu,

 • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych,

 • sprawdzenie działania hydrantów zewnętrznych oraz zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na

     terenie zakładu,

 • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych i możliwości operowania sprzętem

     ratowniczym,

 • doskonalenie współdziałania strażaków PSP i OSP z pracownikami zakładu w czasie prowadzenia akcji

     ratowniczo-gaśniczej,

 • doskonalenie działań z zakresu ratownictwa medycznego,

 • poznanie specyfiki obiektu.

   

  Ćwiczenia rozpoczęto po otrzymaniu sygnału od zarządzającego obiektem, że podczas prac serwisowych na dach obiektu produkcyjno-magazynowego doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i porażeniem prądem pracownika, który w skutek uadku z platformy roboczej na dach doznał dodatkowych obrażeń. Na miejsce działań zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i trzy zastępy z OSP (Piotrków, Bytoń, Radziejów). Przed przybyciem pierwszych zastępów straży pożarnej przeprowadzono ewakuację pracowników z obiektu. Po dotarciu zastępów przystąpiono do działań ratowniczych, które polegały na przeprowadzeniu rozpoznania, zbudowaniu linii gaśniczych, ewakuacji osoby poszkodowanej i udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

   

Po zakończonych ćwiczeniach w siedzibie komendy powiatowej PSP w radziejowie odbył się pokaz sprzętu ochrony dróg oddechowych Firmy "Drager".

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112