KPPSP Radziejów

Bezpieczne ferie zimowe


7 lutego 2018 r. 12:17
Bezpieczne ferie zimowe

W dniu 6 lutego 2018 roku na stawie miejskim w Radziejowie odbyły się warsztaty z zakresu działań ratowniczych realizowanych na zamarzniętych zbiornikach wodnych połączonych z panelem edukacyjnym z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży.

 

Celem ćwiczeń było:

  • zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej na akwenie przy występujacej pokrywie lodowej,

  • zapoznanie z występującymi zagrożeniami i utrudnieniami,

  • sprawdzenie zgodności prowadzenia działań na akwenach zgodnie z zasadami BHP,

  • sprawdzenie wyposażenia jednostek w sprzęt z zakresu ratownictwa wodnego,

  • sprawdzenie stanu technicznego i wyposażenia jednostek pływających, wyposażenia łodzi i załóg wśrodki ochronne i zabezpieczające,

  • przeprowadzenie części szkoleniowo-edukacyjnej z uwzględnieniem materiałów szkoleniowych z realizowanych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Toruniu warsztatów i szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego dla zgromadzonych uczniów szkół z terenu miasta Radziejowa.

 

W trakcie ćwiczeń strażacy z JRG Radziejów przeprowadzili pogadankę i pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom wychłodzonym, zachowaniu w przypadku załamania się lodu, o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. W pogadance udział wzieli uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Meczanicznych, Zespołu Szkół i Placówek, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W pogadance i pokazach uczestniczyło 737 uczniów z wyżej wymienionych placówek.

W ćwiczeniach i pokazach udział wzięły zastępy z JRG Radziejów (SLRr + łódź, SLOp + przyczepa, namiot ewakuacyjny) oraz jednostki OSP Bytoń ( SLRr + łódź), OSP Piotrków Kujawski ( GBA 2,5/16 + łódź), OSP Orle ( SLRr + łódź) włączone do KSRG, które specjalizują się w zakresie ratownictwa wodnego. W szkoleniu udział wzięło 30 strażaków.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112